Ecoportal.com.pl

Certyfikat ECO "W trosce o środowisko"

Polski program promocji małych i średnich firm z dziedziny ekologii i ochrony środowiska
 

Zasady przyznawania Certyfikatu

Idea programu

Przykład certyfikatu (kliknij)

Certyfikat ekologiczny: ochrona środowiska

Zagadnienia związane z ochroną środowiska oraz bezpieczeństwem i higieną pracy odgrywają zasadniczą rolę w bieżącej działalności Firm. Powinny być traktowane priorytetowo przy wytwarzaniu, projektowaniu i wdrażaniu nowych i modyfikowanych technologii.

Zarząd firmy jest świadomy znaczenia wpływu przemysłu, transportu czy handlu na otoczenie ekologiczne. Stawia sobie za cel dążenie do ciągłego zmniejszania potencjalnego, niekorzystnego oddziaływania na środowisko.

Aby uzyskać certyfikat ECO "W trosce o środowisko" firma powinna spełniać następujące warunki:

Wszystkie wyżej wymienione wymogi dotyczące ochrony środowiska, powinny być spełnione w zależności od rodzaju prowadzonej działalności.

Cennik netto za uzyskanie certyfikatu

Kontakt z nami

Julian Z. Pankiewicz.
Koordynator programu, Redaktor Naczelny Ecoportal.com.pl
tel. 781 111 011 e-mail. redakcja@ecoportal.com.pl

Pobierz: Wniosek.pdf

Prosimy o podesłanie wniosku wraz z dokumentami w postaci skanów na nasz adres e-mail bądź na adres korespondencyjny. Po zatwierdzeniu mogą być nam potrzebne oryginały pism. W przypaku potrzeby potwierdzimy ich zgodność z kopią i odeślemy.

Zobacz: Przykład Certyfikatu.pdf